Prevajanje in prevodi

Prevajanje in prevodi: Prevajanje in prevodi, translation, translate Imamo dolgoletne izkušnje s prevajanjem iz angleškega v slovenski jezik in obratno.

Prevajanje

Kaj smo že delali in pri čem smo sodelovali? Pri ali na različnih projektih in področjih, kot so:

• knjige,
• brošure,
• prospekti,
• predstavitveno besedilo,
• pravni dokumenti, obrazci in podobno (pogodbe, listine, apostilje, notarske listine, uredbe, odloki, odločbe itd.),
• diplome, spričevala, izkazi, priznanja,
• diplomske naloge, seminarske naloge, doktorske disertacije,
• ekonomija/gospodarstvo,
• katalogi,
• kozmetika,
• računalniški programi,
• spletni programi/portali/spletne trgovine/različni pripomočki, sistemi za upravljanje vsebin oziroma content management system (CMS),
spletne strani (oblikovanje in prevod),
• članki iz revij in časopisov,
• navodila za uporabo in priročniki,
• oglasi,
• poljudnoznanstvena besedila,
• znanstvena besedila,
• strokovna besedila,
• poljudna besedila,
• eseji itd.

Potrebujete preveden oglas, letak, brošuro ali drugo oglasno gradivo?

Oglasno gradivo lahko prevedemo in postavimo neposredno v obstoječi oglas, časopis, revijo, knjigo ali drugače, kot pač ustreza.